Podpořené projekty

2024

Pro Dialog, z.s.

"Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi" - projekt na podporu uceleného programu péče o děti nacházející se v prostředí těžkého rodičovského konfliktu, zahrnující terapeutickou práci s dětmi. Cílem projektu je komplexní práce se všemi členy rodiny.

SILOU HLASU, z.s.

"Ovládání počítače a domácnosti hlasem" - realizace výuky ovládání počítače a domácnosti hlasem pro osoby s poškozením jemné motoriky horních končetin. Díky tomu se klienti vrací alespoň částečně zpět do běžného života.

Indigo Děčín, z.s.

"Letní pobyt dětí v přírodě v Českém Švýcarsku" - letní pobyt v přírodě na 5 dní pro cca 20 dětí z chudých rodin z děčínské vyloučené lokality, kam by se děti bez pomoci spolku nikdy nedostali. Letní pobyty v přírodě spolek realizuje každoročně, děti si vždy domů odvezou krásné zážitky.

Okamžik, z.ú.

"Podpora nevidomých rodičů při vzdělávání dětí (asistence pro děti nevidomých rodičů)" - podpora rodin s nevidomými rodiči při předškolní, školní a mimoškolní přípravě jejich dětí ve věku 3-15 let. Rodinám je nabídnuta možnost zdarma využívat kontinuální individuální podporu od koordinátorky projektu a odborných asistentů. Odborný asistent spolupracuje vždy s jednou rodinou, ke které pravidelně dochází a nabízí svou pomoc v oblastech rozvoje dítěte, které rodiče nemohou kvůli svému zrakovému handicapu zajistit.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

"Psychologická poradna pro sluchově postižené" - cílovou skupinou poradny jsou osoby s různým typem sluchového postižení a jejich blízké osoby. Poradenství je taktéž poskytováno rodičům dětí se sluchovým postižením, dětem i dospívajícím samotným.

Nadační fond Happy Hearts

"Časopis Slovíčko" - druhý ročník metodického časopisu pro děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a filantropický projekt pro děti. Cílem je zachovat a rozvíjet časopis Slovíčko pro budoucnost a usnadňovat tak integraci dětí s OMJ a práci učitelů na každodenní bázi.

Nadační fond SPOLU NA DRAKA

"Podpora dětí s nemocí SMA v rámci projektu SPOLU NA DRAKA" - příspěvek na podporu 3 konkrétních dětí, konkrétně 4leté Margarety, 9leté Izabely a 7letého Zdeňka se spinální svalovou atrofií.

Děti patří domů, z.s.

"Profesionální provázení pěstounských rodin jako dlouhodobý proces" - podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v ČR s cílem zajistit dětem právo žít v rodině a snižovat počet dětí v ústavní výchově.

Podpořené projekty v roce 2023

Nadační fond Zdeňky Žádníkové

"FN Motol - oddělení dětské kardiologie" - proměna celé dětské kardiologie ve FN Motol. Přívětivým prostředím dochází k psychické stimulaci malých pacientů a tím i usnadnění péče o ně.

Nadační fond Via Clarita

"Osvětové aktivity v tématu strategické filantropie" - cílem projektu je představit aktuální trendy ve filantropii, návody, jak efektivně darovat, sdílení osobních příběhů a posílení spolupráce mezi filantropickou komunitou. Posláním Nadačního fondu Via Clarita je podpora a kultivace promyšlené filantropie v Česku.

#kryjemevamzada

"Kurz první pomoci – #kryjemevamzada" - online kurz první pomoci se zaměřením na největší zdravotní komplikace, které musí zachránce vyřešit dřív, než přijede záchranka. Účastníky naučí poznat, kdy musí někoho začít resuscitovat, jak zachránit člověka, který se dusí, poskytuje informace o akutních stavech u dětí, ale také o tom, jak ochránit svůj život, když se stane nějaký průšvih.

Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením SMILING CROCODILE, o.p.s.

"Asistent ke vzdělávání pro Lukáška" - záměrem projektu je zajištění asistenta ke vzdělávání pro Lukáška s těžkým kombinovaným postižením, který navštěvuje ZŠ Smiling Crocodile. Smiling Crocodile je svým zaměřením jedinečné speciální vzdělávací centrum, které poskytuje komplexní služby a péči dětem s těžkým kombinovaným postižením a jejich rodinám.

Nevypusť Duši, z.s.

"Duševní onemocnění není vidět, ale je tu s námi" - cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku 15-26 let, kteří jsou znevýhodněni především kvůli počínajícím obtížím s duševním zdravím. Projekt má za cíl zvyšovat kvalitu života dětí a mladých lidí v ČR skrze podporu péče o duševní zdraví a včasné zachycení příznaků duševních onemocnění a tím celkově zvyšovat jejich životní spokojenost a podporovat rozvoj jejich potenciálu.

Popálky o.p.s.

"Individuální poradenství pro popálené (děti i dospělé)" - pomoc popáleným při návratu do běžného života. Projekt individuálního poradenství popáleným je hlavním posláním neziskové organizace spolu s realizací preventivních programů na snížení četnosti a závažnosti termických zranění.

DEBRA ČR, z.ú.

"Informační systém pro poskytování služeb "Motýlkům"" - záměrem projektu je vytvořit na míru informační systém pro poskytování služeb cílové skupině, který bude vyhovovat potřebám, jak pracovníkům, co do přístupnosti a obsluhy, tak partnerům z firemního a nadačního sektoru, co do reportingu a dále také státní správě, jak plyne ze zákonné povinnosti.

EkoInkubátor, z.ú.

"Symbios - sdílené bydlení Brno" - záměrem projektu je v průběhu 3-4 (max 5) let podpořit 8 mladých dospělých z dětského domova a náhradní rodinné péče na cestě k samostatnému životu. Ve sdíleném bytě bydlí vždy dvojice - mladý dospělý z DD a student VŠ. Součástí bydlení je i odborná mentorská podpora.

Fandi mámám z.s.

"Fandi mámám - zaměstnávání samoživitelek v roce 2024" - pracovní příležitost maminkám-samoživitelkám, které prošly projektem. Pracovnice se podílejí na zajišťování materiální pomoci pro samoživitelky a jejich děti a také na osvětové činnosti.

Nepanikař z.s.

"Aplikace Nepanikař" - první pomoc při psychických potížích lidem s depresemi, úzkostmi/panikou, sebepoškozováním, myšlenkami na sebevraždu, poruchami příjmu potravy. Aplikace poskytuje kontakty na odbornou pomoc. Spolek dále provozuje chatovou a e-mailovou poradnu, pořádá workshopy na téma duševního zdraví a zajišťuje on-line terapie.

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

"Doma s mámou a tátou" - dětská mobilní hospicová péče na území Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je umožnit nevyléčitelně nemocným dětem strávit poslední období života v domácím prostředí se svými rodiči a blízkými.

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.

"Startovací a krizový byt pro děti a mladé lidi z dětských domovů" - startovací byt pro sociálně znevýhodněné děti a mladistvé, aby mohli v Praze studovat/pracovat. Byt se nachází v blízkosti sídla organizace, která klientům poskytuje i sociální poradenství.

Sdružení rodičů a přátel Střediska "DAR" z.ú.

"Respitní péče DAR" - odlehčovací služby (respitní péče) pro děti s těžkým zdravotním postižením. Cílem projektu je poskytnout pomoc a podporu rodinám v jejich náročné každodenní péči o dítě s postižením, umožnit načerpání nových sil a energie, snížení pravděpodobnosti podání žádosti o ústavní péči pro dítě z důvodů vyčerpání matky, narušení vztahů mezi rodiči, opomíjení potřeb zdravého sourozence aj.

Fond ohrožených dětí (Klokánek Teplice)

"Arteterapie pro děti z teplického Klokánku" - záměrem projektu je, aby děti, které se dostanou do Klokánku a pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, ve kterém byl ohrožen jejich vývoj a zdraví, se zapojily do arteterapie.

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň

"Doprovázení pěstounských rodin" - podpora zdravého vývoje dětí, které vyrůstají v pěstounských rodinách. S těmito dětmi se pracuje na zpracování traumat a prevenci výchovných a vztahových problémů, které se mohou v rodině vyskytovat. Dále jsou cílovou skupinou osoby pečující o tyto děti, které často potřebují na své životní cestě podporu i odborné doprovázení.

Žlutá stužka z.s.

"Žlutá stužka - děti jako neviditelné oběti trestných činů" - osvěta a podpora rodičovství lidí ve výkonu trestu. Záměrem projektu je organizace 5 setkání (mini dětských dnů) rodin ve věznicích formou dne s rodinou a dětmi. S vybranými odsouzenými a jejich rodinami se ve věznicích dlouhodobě pracuje tak, aby se rodina udržela zdravá a funkční a děti nebyly zbytečně stigmatizovány.

UCHO, z.s.

"Když slova nestačí" - podpora alternativní a augmentativní komunikace (AAK) u dětí se zdravotním postižením. Cílem je nalezení vhodných prostředků podpory komunikace u dětí, které využívají pro komunikaci techniky AAK.

Moudrá Síť z.s.

"Moudrá Síť" - projekt, který podporuje digitální asistenty a seniory pomocí webové aplikace, přes kterou si senior zadá dotaz nebo technický problém, který potřebuje vyřešit na svém zařízení. Dotaz si následně převezme digitální asistent poblíž bydliště seniora problém vyřeší.

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

"Šance pro všechny - Domov bez násilí" - zajištění dlouhodobých terapeutických služeb pro děti a rodiny ohrožené domácím násilím, kde jsou děti přímými svědky nebo jsou násilnými incidenty mezi rodiči přímo ohrožené.

NADĚJE, spolek

"Naděje pro děti a teenagery v oblasti duševního zdraví" - zlepšení nabídky poskytovaných služeb v Centru duševního zdraví pro děti a teenagery v okrese Litoměřice. Vzdělávací aktivity pro zaměstnance se zaměří na metody práce s klienty trpícími poruchou osobnosti a na práci se sny pomocí Jungiánského pojetí symbolů.

Zajíček na koni, o.p.s.

"Pomoc sociálně slabým rodinám s dětmi" - pomoc pro děti s hendikepem (mentálním, fyzickým, kombinovaným, sociálním), které žijí v rodině, která se dostala do nepříznivé sociální situace, a to např. financováním školy v přírodě, letního tábora, kroužků, obědů ve škole, pořízením léků, potravin atd.

Na Nohou z.s.

"Letní kino Černošice" - 10. ročník čtyřdenního filmového minifestivalu, kdy se každý večer promění Sportpark Berounka v kino.

Linka bezpečí, z.s.

"Podpora prevence u dětí, které něco trápí" - záměrem projektu je propagace a realizace prevence a nástrojů, které k tomu Linka bezpečí vytvořila. Cílem projektu je oslovit co nejširší skupinu klientů, tj. dětí a mladých dospělých do 26 let.

Replug me Education, z.s.

"Digitální inkluzivita" - program prevence škodlivého užívání digitálních technologií a prohlubování sociálního vyloučení. Záměrem projektu je vytvořit a pilotně ověřit metodiku preventivních programů řešících dopady návykovosti online světa u dětí ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, a celkově tak zvýšit jejich šanci na plnohodnotný život.

Romodrom o.p.s.

"Podpora dětských skupin ve Slaném a Stříbře" - podpora a pomoc rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí a ukrajinským rodinám se statusem uprchlíků, které jsou zapojeny na trhu práce.

4S YOU, z.s.

"Letní podnikatelský kemp 8. ročník" - Žluťásci jsou vybírání z dětských domovů, azylových domů a sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem je pomoct jim stát se úspěšným zaměstnancem, živnostníkem nebo podnikatelem. Děje se tak mimojiné pomocí odkazů Tomáše a Jana Bati, business modelu Lean Canvas a konkrétních příkladů z praxe. Hosty jsou jak malí, začínající podnikatelé, tak dlouhodobě úspěšní podnikatelé.

Institut prevence a řešení předlužení, z.ú.

"OBVOĎÁK, seriál o dluhových pastech mládeže" - vytvoření unikátního nástroje, jak dostat prevenci těžkého tématu dluhů a exekucí k mladým lidem ve věku 15-18 let. První série bude zaměřena na podporu a prevenci mladých lidí vstupující do samostatného života a na reálné nástrahy, které je v tomto období čekají a rozhodují o jejich další životní cestě.

SANANIM z.ú.

"Vyléčily se a chtějí být dobrými mámami!" - společné volnočasové aktivity pro budování vztahu maminek s dětmi. Základním cílem doléčovacího programu je prostřednictvím podpůrných, poradenských, terapeutických a svépomocných aktivit snižovat riziko relapsu závislosti na návykových látkách a podpořit udržení a další rozvíjení pozitivních změn, k nimž u klienta došlo před vstupem do doléčovacího programu.

SMÁci, z.s.

"Podpora psychorehabilitačního pobytu pro děti se spinální svalovou atrofií" - podpora dětí se SMA, které již ztratily pohybové tělesné funkce, pohybují se na mechanických nebo elektrických vozíčcích a potřebují 24hod. dohled při všech činnostech.

Domácí hospic Athelas - středisko husitské diakonie

"Mezi mosty - charitativní běh pro Athelas". Cílem organizace je poskytovat péči, pomoc a podporu terminálně nemocným pacientům (umírajícím - dětem, dospělým, seniorům), kteří chtějí být doma a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

Indigo Děčín, z.s.

"Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád" - posláním KCDM Kamarád je poskytovat podporu, pomoc, informace, bezpečný prostor a možnost smysluplného trávení volného času dětem a mladým lidem od 6-26 let, kteří jsou vystaveni sociálním nástrahám a náročnému životnímu období.

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

"Relaxační pobyt pro rodiny s onkologicky léčenými dětmi" - rekondiční a relaxační pobyt pro rodiny s dětmi, které jsou v aktivní léčbě nebo těšně po jejím ukončení. Cílem je sdílet obavy i naděje spojené s onkologickou léčbou a umožnit si vzájemné pochopení v rámci nepřímé psychologické podpory.

Liga otevřených mužů, z.s.

"Patron" - program podporuje sociální integraci dospívajících mladých mužů a žen vyrůstajících v dětských domovech. Smyslem programu je poskytovat model pozitivního dospělého vzoru (patrona) a podporu při osamostatnění ve chvíli, kdy se z jejich života vytrácí nejbližší osoba, kterou do té doby byli vychovatel či vychovatelka a oni by tak na vše najednou byli sami.

Nadační fond IT people

"Počítače dětem" - smyslem projektu je pomáhat českému školství v rovném přístupu dětí ke vzdělávání tak, aby všechny děti mohly studovat za pomoci IT techniky.

Centrum alternativních léčivých metod - CALM, z.ú.

"Komunitní centrum pro dospívající s psychickými problémy, úzkostnými stavy, v těžkých životních situacích" - záměrem je vytvořit centrum pro mladistvé s psychickými problémy a pomocí různých terapií (umělecké, ergoterapie) jim pomoci najít vlastní cestu k uzdravení a nalezení vnitřní rovnováhy.

Srdcem Robinson, z.ú.

"Srdcem Robinson" - individuální konzultace pro rodiny s vážně nemocnými dětmi, workshopy, besedy, zejména psychologického charakteru. Poskytování naděje a úsměvu dětem a dospívajícím s těžkou diagnózou a podpora těch, kteří se o ně v nemocnicích bezprostředně starají.

makeITtoday s.r.o.

"IT příměstský tábor pro znevýhodněné děti a děti z rodin samoživitelů" - příměstský tábor se zaměřením na programování, robotiku a digitální dovednosti. Mnoho rodičů samoživitelů nebo rodičů, jejichž děti trpí nějakým handicapem, si nemůže pro své děti tyto tábory finančně dovolit.

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

"Naberte dech" - program podporuje vědomí vlastních silných stránek a kompetence pro plánování a rozvoj u sólo rodičů, a tak je účinně nasměrovává k zlepšení jejich životní situace.

Na počátku, o.p.s.

"Podpora Poradny Na počátku" - odborné sociální poradenství, krizová intervence, materiální pomoc, pomoc s hledáním nebo udržením bydlení pro těhotné ženy a matky s dětmi v tísni.

Pestrá o.p.s.

"Výcvik asistenčních psů pro děti a dospělé se zdravotním postižením" - pes pomáhá v každodenním životě, zejm. v přinášení a zvedání věcí, otevírání dveří, nebo při náhlých příhodách venku (přivolání pomoci při pádu atd.).

Caballinus z.s.

"Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči a paliativě pro rok 2023" - provoz a zajištění hiporehabilitační aktivity. Cílem projektu je zlepšit fyzickou a psychickou kondici každého klienta, zejména dětí.

Achilleus z.s.

"Provoz služby Brace-sharing - ortopedické pomůcky/dlahy pro děti s PEC" - zprostředkování výměny zdravotnických pomůcek mezi rodiči, sběr použitých ortopedických pomůcek, které jsou následně zdarma zapůjčeny rodičům, kteří nemohou v daném okamžiku využít dlahy přes pojišťovnu.

Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.

"Letní ozdravně edukační dia tábor Štědronín 2023" - tábor pro 45 těžce zdravotně postižených dětí (diabetici, celiaci a děti s kombinovaným postižením) z celé ČR.

SPONDEA, z.ú.

"Společně to zvládneme" - posílení psychické stability dětí, dospívajících a mladých dospělých (do 26 let) z Brna a okolí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, kterou nejsou aktuálně schopni zvládnout vlastními silami, a to formou krizové intervence a navazující emergentní psychoterapií.

LemniArt, z.ú.

"Boříme bariéry" - projekt umožňuje školákům (a veřejnosti) setkat se s lidmi s postižením v prostředí chráněného pracoviště, a to v rámci workshopů a benefičních akcí.

Nadační fond Eduzměna

"Minigranty pro Kutnohorsko" - cílem minigrantů je podpořit spolupráci škol a organizací na Kutnohorsku, která zlepší vztahy ve školách a jejich okolí (tedy mezi učiteli, žáky, rodiči, vedením škol a dalšími lidmi), prakticky zapojí žáky/studenty do jejich učení se a rozvine schopnost vyhodnocovat svou práci a učit se z předchozí zkušenosti.

Otevřeno, z..s.

"Otevřeno - škola jako bezpečné prostředí" - problematika well-beingu dětí ve školním prostředí v kontextu přípravy budoucích učitelů na pedagogických fakultách.

Klubovna Naděje, z.s.

"Aby se to už nikomu nestalo" - pomoc obětem sexuálního zneužívání, dětem a veřejnosti. Hlavní činností je prevence a osvěta v těchto tématech - besedy ve školách, dětských domovech a v přípravě jsou i přednášky v knihovnách.

Elixír do škol, z.ú.

"Podpora center Elixíru do škol v Karlovarském kraji" - provoz fyzikálního regionálního centra v Sokolově a centra digitálních technologií ve Skalné. Posláním Elixíru je zkvalitnění přírodovědného a technického vzdělávání v Česku, cesta vede skrze podporu učitelů fyziky a využívání digitálních technologií ve výuce.

Nadační fond LA VIDA LOCA

"Život v kufříku" - podpora zdravého vývoje ohrožených dětí, především dětí odložených, v rámci celé ČR. Symbolický kufřík, který odložené děti dostávají už v porodnici, a který obsahuje první výbavičku do života.

Nadace rozvoje občanské společnosti

"Pomozte dětem" - podpora 25. ročníku sbírkového projektu, který je spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, zaměřený na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku žijícím v ČR.

Janus, z.s.

"Centrum Janus" - projekt zaměřen na pomoc a podporu ohroženým dětem a mladým lidem z náhradní rodinné péče. Projekt kombinuje vztahovou blízkost s interdisciplinární odborností a komplexní dlouhodobou podporou.

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

"Ve dvou se to lépe táhne" - podpora sociálně ohrožených dětí a mladých lidí v tom, aby byli schopní překonávat náročné životní situace samostatně, resp. s pomocí svých nejbližších kontaktů. K jejich podpoře je využíván mentoring od proškolených dobrovolníků - jejich vrstevníků, kteří jsou jim v mnohém blíž než dospělí odborníci a autority.

Asociace regionálních aktivit, z.s. (ARA)

"Rock for People bez bariér" - dlouhodobý projekt zaměřený na zpřístupňování RFP, jednoho z největších hudebních festivalů v ČR, osobám na vozíku (děti, mladí lidé, senioři) a na systematické odstraňování nejen fyzických bariér. Festival se koná ve dnech 8.-11.6.2023.

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

"Podaná ruka 2023" - program podporuje a aktivizuje rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížné situaci, při které je ohrožen vývoj dětí. Cílem služby je, aby rodina samostatně a efektivně zvládala řešit situace ohrožující vývoj jejich dětí, v těchto situacích se dobře orientovala a aby řešení těchto problémů mělo pozitivní dopad na zdravý vývoj jejich dětí.

Nadační fond SPOLU NA DRAKA

"Podpora dětí s nemocí SMA v rámci projektu SPOLU NA DRAKA" - příspěvek na podporu 3 konkrétním dětem ve věku 6, 7 a 17 let se spinální muskulární atrofií.

Nezávislý život, z.ú.

"Rozšíření terénní služby osobní asistence při chráněné dílně v Benátkách nad Jizerou" - osobní asistence pro děti a seniory s mentálním, tělesným, zdravotním, chronickým duševním (včetně poruch autistického spektra) a kombinovaným postižením.

Podpořené projekty v roce 2022

Otevřená OKNA, z.ú.

"Udržení pracovních míst pro mladé dospělé osoby se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením, které opustily brány dětských domovů, v Chráněných dílnách Okénko a Dačické okénko" - provoz textilní, knihařské, propagační a výtvarné dílny a provoz prodejních galerií.

Nevypusť duši, z.s.

"Duševní onemocnění není vidět, ale je tu s námi" - projekt má za cíl zvyšovat kvalitu života dětí a mladých lidí v ČR skrze podporu péče o duševní zdraví a včasné zachycení příznaků duševních onemocnění, a tím celkově zvyšovat jejich životní spokojenost a podporovat rozvoj jejich potenciálu.

Děti patří domů, z.s.

"Profesionální provázení pěstounských rodin jako dlouhodobý proces" - udržet stabilní a kvalitní profesionální služby provázení pěstounských rodin. S provázením souvisí i další aktivity, jako poskytování vzdělávání a seberozvoje, poradenství, respitní péče a dalších služby pěstounům, hostitelům nebo zájemcům o problematiku NRP.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

"Pomoc rodinám dětí se sluchovým postižením" - pomoc rodinám s dětmi v rámci služby rané péče a SAS. Dítě se sluchovou vadou je odkázáno na poznávání světa pomocí hmatu a zraku.

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

"Podpora rozvoje dětské mobilní specializované paliativní péče" - rozšíření služeb směrem k rodinám s dětmi. Poskytování služeb perinatálního poradenství, které je určené všem ženám, jež zažily ztrátu miminka během těhotenství nebo po porodu. Zahájena práce na zavedení služby pro rodiny s umírajícími dětmi.

DMO POBYTY, z.s.

Pobyty pro osoby s dětskou mozkovou obrnou.

Colben, z.s.

"Colben cowork - podpora zaměstnanosti pro matky samoživitelky" - v rámci coworkingového prostoru vyhrazena 2 pracovní místa pro matky samoživitelky, včetně hlídání dětí v herně (vše zdarma). Místa zdarma by rodičům samoživitelům umožnili lepší začlenění na pracovní trh a jejich stabilizaci.

Nadační fond Via Clarita

"Magazín Umění darovat 2023" - publikace Umění darovat představí inspirativní příběhy z ČR i zahraničí, kdy spolupráce napříč všemi sektory vede k pozitivním změnám. Hlavními cílovými skupinami publikace jsou čeští filantropové a potenciální filantropové - lidé z byznysu, kteří chtějí přispět k posunu v české společnosti.

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.

"Barevné snění CID 2023 - arteterapeutické aktivity" - podpora dětí se specifickými potřebami a osob se zdravotním postižením. Jedná se o terapeutický program, kdy formou výtvarné a hudební činnosti dochází k podpoře kulturní aktivity klientů a kompenzaci jejich handicapů.

Nedoklubko z.s.

"Mámy pro mámy" - projekt spočívá v pravidelném navštěvování nemocnic a předávání informačních materiálů spolu s ručně vyráběnými dárky pro rodiče nedonošených dětí na neonatologických odděleních.

DEJME DĚTEM ŠANCI, o.p.s.

"Startovací a krizový byt pro děti a mladé lidi z dětských domovů" - startovací byt pro sociálně znevýhodněné děti a mladistvé, aby mohli v Praze studovat/pracovat.

Nové háro, z.s.

"Nové háro - paruky pro onkologicky nemocné děti" - jde o kvalitní vlasovou náhradu, která je vyráběna z pravých vlasů přímo na míru.

Nadační fond Happy Hearts

"Časopis pro všechny, kteří chtějí dobře umět česky" - projekt zaměřený na integraci cizojazyčných dětí realizovaný ve spolupráci s organizací ADRA.

SILOU HLASU, z.s.

"Ovládání počítače a domácnosti hlasem" - realizace ovládání výuky ovládání počítače a domácnosti hlasem pro osoby s poškozením jemné motoriky horních končetin. Výuka probíhá v domácím prostředí klientů.

Lidskoprávní festival Olomouc, z.s.

"24. ročník festivalu Jeden svět Olomouc 2023" - mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech. Rozvoj tzv. Jednoho světa pro všechny - tato část festivalu napomáhá k přiblížení kulturního života lidem s určitým handicapem, seniory, a obsahuje i program pro děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin.

Pro Dialog z.s.

"Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi" - projekt podporuje ucelený program péče o děti nacházející se v prostředí rodičovského konfliktu, zahrnuje terapeutickou práci s dětmi. Děti se stávají obětí a rukojmím konfliktů mezi rodiči, což ovlivňuje jejich aktuální psychický stav. Cílem projektu je podporovat a doprovázet děti tak, aby mohly vyrůst v samostatnou svébytnou osobnost, která má kvalitní vztahy s lidmi a své místo ve světě.

Nadační fond Veroniky Kašákové

"Restart" - vizí projektu je, aby každý mladý člověk, který opouští brány dětského domova, měl možnost před odchodech navázat individuální lidský vztah, který bude pokračovat i po odchodu z dětského domova.

DEBRA ČR, z.ú.

"Vznik instruktážního obsahu o nemoci EB". Epidermolysis bullosa (EB), tzv. nemoc motýlích křídel, je velmi vzácné onemocnění, kdy i při neopatrném doteku nebo špatné manipulaci je možné pacientovi poranit extrémně zranitelnou kůži. Právě křehká kůže, na které se extrémně snadno tvoří puchýře a rány, je pro nemoc EB signifikantní. Ve spolupráci s lékaři specializovaného klinického EB Centra bude v první fázi natočeno několik instruktážních spotů.

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

"Doma je lépe" - dětská mobilní hospicová péče. Cílem projektu je umožnit nevyléčitelně nemocným dětem strávit poslední období života v domácím prostředí se svými rodiči a blízkými.

Dětská skupina - Břečťan, z.s.

"Sluníčka" - dětská skupina s až 24 dětmi ve věku 1-6 let, dceřiný spolek organizace Sto skupin. Cílem organizace je podporovat vznik místních komunit a prostřednictvím sítě dětských skupin jednak vyřešit kritický nedostatek míst v MŠ, jednak posunout předškolní vzdělání v Česku.

Krajská zdravotní, a.s.

"Robotický systém da Vinci" pro Kliniku urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Chirurgický výkon za použití robotického systému je pro pacienty šetrnější a výrazně zkracuje dobru následné rekonvalescence i pobyt v nemocničním zařízení.

Nadační fond IT people

"Počítače dětem" - cílem projektu je poskytnout rodinám v nouzi výpočetní techniku, která umožní jejich dětem studovat z domova a využít techniku k zvyšování počítačové gramotnosti a ke kreativním činnostem v českém školství.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Želechovice-Paseky

Podpora akce "Pohádkový les", která se koná v obci Želechovice-Paseky. Zahrnuje cca 10 zastavení s pohádkovou tématikou (Červená Karkulka, Mrazík, Perníková chaloupka atd.), kde děti plní různé úkoly a poté dostanou odměnu. Cesta lesem je zábavná, dobrodružná a někdy i strašidelná, zejména, když potkají čerty.

EDA cz, z.ú.

"Rehabilitační pomůcky pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením". Pomůcky jsou určené pro klienty rané péče, tj. děti od narození do 7 let věku s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením. Pomůcky jsou určené pro rozvoj dětí s postižením v oblasti psychomotorického vývoje se zaměřením na koordinaci pohybu, aktivizaci a posílení stabilizačních svalových partií, k uvolnění svalového napětí, rozvoj rovnováhy apod.

Nadace prof. Vejdovského

Podpora Elišky, holčičky s těžkým kombinovaným postižením. Ta se musí každý den potýkat s těžkou slabozrakostí, která jí umožňuje vidět detaily pouze na vzdálenost 30 cm, také se silnou světloplachostí a nystagmem. Celkovou diagnózu doplňuje středně těžké mentální postižení a další zdravotní problémy jako např. prodělané srdeční selhání.

Nadační fond Eduzměna

"Eduzměna - pilotní projekt systémové změny školství na Kutnohorsku" - cílem je vytvořit funkční a udržitelný model rozvoje vzdělávání, který zlepší vzdělávací výsledky žáků a sníží rozdíly mezi školami. Autonomie škol a nevhodně nastavený systém řízení vedou k rozevírání nůžek v kvalitě vzdělávání v regionech a školách, což způsobuje nerovnosti v přístupu ke vzdělání, a nakonec i štěpení společnosti a menší sociální soudržnosti.

Otevřeno, z.s.

"Otevřeno - škola jako bezpečné prostředí". Hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů na pedagogických fakultách. V rámci projektu se věnují problematice well-beingu dětí ve školním prostředí. Aktuální dění ve světě se vpisuje i do každodenní reality na českých školách. Je třeba usilovat o to, aby právě školy byly prostředím, do kterého se děti budou těšit, protože budou vědět, že jsou tam svými učiteli a spolužáky zcela v bezpečí.

Linka bezpečí, z.s.

"Krizová pomoc nestačí" - budovat, posouvat a více do společnosti přenést povědomí o nutnosti předcházení traumatu dětí, tj. systematická prevence.

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

"Předškolní klub Pramínek" - cílem projektu je pomoci romským dětem vyrovnat se s hendikepy plynoucími ze života v sociálním vyloučení, připravit je na vstup do mateřské školy, položit základ pro úspěšné zvládnutí povinné školní docházky a přispět k vytvoření lepších podmínek pro jejich další život.

Nadační fond Zdeňky Žádníkové

"Zkrášlení prostředí dětských ambulantních i lůžkových oddělení v nemocnicích v České republice" - přívětivým prostředím dochází k psychické stimulaci malých pacientů a tím i usnadnění péče o ně.

POST BELLUM, z.ú.

"Příběhy našich sousedů" - úspěšný vzdělávací projekt, ve kterém si žáci ZŠ a SŠ vyzkouší na půl roku práci dokumentaristů Paměti národa. Vyhledají ve svém okolí pamětníka, zdokumentují jeho životní příběh a pak ho vypráví dál. Děti se učí pracovat s moderními technologiemi, stříhat zvuk i video, pracovat na vypravěčské lince, ale zejména vnímají své okolí a vstřebávají životní příběh pamětníka.

KELTSKÝ DEN, z.s.

"Keltský den Provodov" - připomínka prvních obyvatel této obce obývající v pradávných dobách vrchol kopce Čerťák. Akce pro místní děti a dospělé, která připomíná keltské tradice.

Mary’s Meals Česká republika z.s.

Projekt "Školní batůžky pro děti v Malawi" - ve spolupráci s českými základními školami a jejich žáky organizace připravila téměř 8 tisíc školních batohů, vybavených základními školními potřebami.

Fórum mobilních hospiců, z.s.

Podpora projektu "Papučový den" - papučový den připomíná, že umírat doma v kruhu svých blízkých je možné. Příprava celonárodní osvětové kampaně, která bude probíhat od 1.9. do 5.10. (datum papučového dne).

makeITtoday

Projekt "IT příměstský tábor pro děti z rodin samoživitelů" - úhrada příměstského tábora se zaměřením na programování, robotiku a digitální dovednosti. Vzhledem k vysokým nákladům za IT tábory si mnoho rodičů samoživitelů nemůže pro své děti tyto tábory finančně dovolit. Na táborech se děti naučí základní principy programování, robotiky, grafiky a animace.

Student 2050, z.s.

"Ples na kolečkách" - konající se v prostorách Národního muzea v Praze. Ples na kolečkách je první pražskou společensko-kulturní akcí, která je určena nejen pro osoby používající jako kompenzační pomůcku mechanický či elektrický invalidní vozík, ale také pro jejich přátele, známé i pro širokou veřejnost.

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

"Včasná pomoc znamená lepší život" - projekt je zaměřen na odbornou pomoc rodinám dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem (z hlediska zdravotního). Cílem projektu je rozšířit spolupráci s lékaři a sestrami a dostat odbornou pomoc včas k dalším rodinám tak, aby se tento podíl soustavně zvyšoval.

BABYBOX - Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s.

"Babybox nové generace", který je umístěn v SeniorCentru SeneCura v Chrudimi. Babybox pro odložené děti chce pomáhat dětem, ale i rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je zcela anonymní. Klimatizované a ventilované babyboxy jsou opatřené mnohonásobně jištěnou signalizací. Odloženému děťátku se dostane veškeré zdravotní péče a sociální pomoci.

Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.

Letní ozdravně edukační diatábor Štedronín 2022. Letní tábor pro 45 dětí z celé ČR, které jsou postižené nemocí diabetes mellitus a celiakie.

Rock for People

Festival Rock for People - bezbariérovost festivalu a zajištění zázemí a služeb pro hendikepované návštěvníky. Zpřístupnění čtyřdenní hudební akce zdravotně postiženým osobám, zejména vozíčkářům, včetně dětí.

Zachraň jídlo, z.s.

Projekt "Darování hotových pokrmů". Zasíťované kantýny, u kterých jídlo přebývá, poskytují nevydané pokrmy, které jsou následně převezeny do azylových domů nebo uprchlických center lidem, kteří strádají.

Nadace rozvoje občanské společnosti

Realizace 24. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem - dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, zaměřený na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku žijícím v České republice. Hlavní cíle sbírky jsou: zvýšení kvality života dětí v ČR, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny dětské populace v ČR a podpora práv dětí na život ve své rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

Obec Horšice

"Knihovna dětem" - cílem projektu je otevřít dětskou knihovnu v obci Horšice.

Klub rodičů ZŠ Čtverka, z.s.

Podpora rozšiřujícího odborného vzdělání speciálních pedagogů při práci se žáky s nejtěžším postižením (tělesným, kombinovaným, mentální, PAS) a žáků s poruchami chování po traumatických zážitcích (např. syndrom CAN).

Nadační fond LA VIDA LOCA

Projekt "Život v kufříku" je zaměřen na odložená miminka (většinou ihned po narození), která pak putují do přechodné péče nebo k adopci. Často vystřídají několik rodin a jejich vzpomínky na první roky života jsou nenávratně ztraceny. V porodnicích proto tedy dostanou kufřík, který obsahuje knížku života (kam se dají zaznamenat údaje o miminku, otisky ručiček atd.), první album, lahvičku, dudlíček a ručně vyrobený obleček a hračku od našich dobrovolníků (převážně babičky, domy seniorů a jiné šikovné ručičky). Kufřík putuje s dětmi a všichni, kdo se podílejí na jeho výchově a péči mohou, a rádi přispívají, takovým dětem do kufříku a tím pomohou uchovat vzpomínky a vytvořit jejich identitu.

Společnost pro ranou péči, z.s.

Projekt "Lepší start do života". Vzhledem ke zvyšující se úrovni zdravotnictví v ČR se stále častěji rodí miminka s extrémně nízkou porodní váhou, která mají díky odborné péči velkou šanci na přežití. Přesto jsou ony i jejich rodiny ohroženy komplikovaným startem do života, a proto raná péče nabízí odbornou podporu ihned po propuštění rodiny do domácího prostředí.

Nadace ZET profesora Milana Zeleného

Letní podnikatelský kemp 2022 (Žluťásci) - Žluťásci jsou vybírání z dětských domovů, azylových domů a sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem je pomoct jim stát se úspěšným zaměstnancem, živnostníkem nebo podnikatelem. Děje se tak mimojiné pomocí odkazů Tomáše a Jana Bati, business modelu Lean Canvas a konkrétních příkladů z praxe.

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Projekt "Naberte dech 2022 - podpora pro sólo rodiče". Projekt intenzivně a udržitelně podpoří rodičovské dovednosti a slaďování práce a rodiny u celkem 30 sólo rodičů, a tím zlepší celkovou situaci nejen jejich, ale i jejich dětí. Program Naberte dech, který kombinuje skupinová setkání, individuální podporu a e-learning, jim zvyšuje sebedůvěru a pomáhá dosáhnout relevantních a udržitelných cílů v oblasti rodičovství či profesního rozvoje.

DePejSek Liberec z.s.

Organizace volnočasových aktivit pro osoby s různým typem postižení.

SPONDEA, z.ú.

Projekt "Společně to zvládneme" - psychologická podpora pro osoby (děti) v krizové životní situaci.

Nadace Křižovatka

Projekt "Maminko, dýchám" - podpora projektu informovanosti o SIDS (syndrom náhlého úmrtí kojence) skrz monitory dechu v nemocnicích a porodnicích.

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

Projekt "Podaná ruka" - podpora a aktivizace rodin s dětmi, které se ocitly v obtížné situaci, při které je ohrožen vývoj dětí. Podpora je poskytována tak, aby v budoucnosti rodina své obtíže zvládala samostatně a aktivně.

Janus

Janus, z.s.

Podpora Centra Janus - podpora dětí, dospívajících a mladých dospělých, kteří vyrůstají nebo vyrůstali v náhradní péči (dětské domovy, výchovné ústavy či pěstounská péče). Zaměření na prevenci a nezbytnou přípravu na odchod do samostatnosti, na podporu během procesu osamostatňování se a na následné doprovázení mladých dospělých v samostatném životě.

Statutární město Brno (Azylový dům pro mládež)

Pomoc klientům odcházejícím z pěstounské péče a dětského domova do Azylového domu pro mládež Brno.

La Sophia

LA SOPHIA, o.p.s.

Projekt "Talent La Sophia" - vyhledávání umělecky či sportovně talentovaných dětí z dětských domovů, Klokánků či sociálně znevýhodněných či disfunkčních rodin. Zakladatelkou a ředitelkou projektu je Yvetta Blanarovičová.